UIT STRALING

Intro

Dit boek móest ik schrijven!

Bij elk woononderzoek waar ik als woonbioloog aan het meten ben, hoor ik mijzelf een aantal standaard adviezen geven die de bewoners zelf kunnen uitvoeren.

Was een bed met bed motor een aantal jaren nog een uitzondering, nu komt het steeds vaker voor.

Een kinderkamer was een aantal jaren geleden een gezellige kamer met een bedje en wat speelgoed, nu zijn er allerlei apparaten aan toegevoegd die schadelijk kunnen zijn voor het kind.

Overal hoor ik mijzelf steeds weer dezelfde adviezen geven. Overal zijn de reacties van de mensen steevast hetzelfde: “Waarom hebben wij dit nooit geweten? Wat voor ellende hadden wij hiermee kunnen voorkomen?”

Steeds als ik twijfelde of dit boek waarde zou hebben, kwam ik vlak daarna bij een woning die zó slecht was en waar veel veranderd moest worden. De bewoners gaven daarna aan dat ze heel blij zouden zijn geweest met een makkelijk leesbaar boek hierover zodat ze problemen hadden kunnen voorkomen.

Op de lezingen en gastlessen die ik geef over woonbiologie vragen mensen mij ook altijd achteraf of ze de informatie ergens kunnen nalezen en of er een boek verkrijgbaar is waarin alle adviezen staan zonder al te diep op de technische details in te gaan.

Vanaf 1985 ben ik bekend met de woonbiologie. Mijn vader Rob Tax en ik zijn lange tijd de enige woonbiologen geweest in Nederland die op een professionele manier samenwerkten met artsen en therapeuten.

De stralingsbelasting is de laatste jaren in een enorm tempo toegenomen en er is meer apparatuur nodig om een woning door te meten.

Inmiddels zijn er veel woonbiologen bij gekomen en dat is een teken dat het hard nodig is en er vraag naar is.

Er zijn woonbiologen die met apparatuur de woning doormeten om onder andere de straling van zenders in de omgeving en de apparatuur in huis te meten. Sommige woonbiologen hebben zich hierin gespecialiseerd en zijn in het bezit van specialistische apparatuur. Er zijn woonbiologen die zowel met deze apparatuur werken, maar dan minder gespecialiseerd zijn, maar ook met de Lecher-antenne werken. Hiermee kunnen ze de resonanties van de natuurlijke en technische straling in kaart brengen en daarbij aangeven op wat voor manier dit een belasting kan geven voor de gezondheid.

Soms wordt er gebruik gemaakt van een andere meetmethode. De verschillende mogelijkheden worden in hoofdstuk 7 uitgelegd. Het kiezen van de juiste woonbioloog is afhankelijk van het soort probleem dat je hebt in de woning. Na het lezen van dit boek zal je een goede keuze kunnen maken.

De meeste adviezen in dit boek kun je zelf uitvoeren. Om de stralingsbelasting, afkomstig van natuurlijke, – en niet natuurlijke straling, in kaart te brengen en te neutraliseren is een goed opgeleide woonbioloog nodig. Maar voordat de woonbioloog wordt ingeschakeld kun je zelf al heel veel verbeteren aan je woning.

Een woning zo stralingsvrij maken zoals het 20 jaar geleden was, is onmogelijk geworden. Dat komt door de stralingsdichtheid.

Nederland is één van de landen met de hoogste stralingsdichtheid. Mensen vragen mij weleens wat acceptabele waarden zijn omdat de advieswaarden voor de volksgezondheid erg hoog liggen, zeker als je dat vergelijkt met landen zoals Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk.

Deze advieswaarden zijn vastgelegd in een standaard van de bouw biologische meettechniek van Baubiologie Maes, Duitsland.

Ik probeer altijd zo dicht mogelijk deze waarden te benaderen. Als alle adviezen zijn opgevolgd is het soms niet eens mogelijk om deze advieswaarden te benaderen.

Dit komt doordat er zoveel straling van zendmasten een invloed in de woning hebben.

Het lichaam absorbeert energie, is in contact met zijn omgeving.

Het absorbeert en is in interactie met alle velden in zijn omgeving. Niet alleen met de gsm-zender van de ene provider of alleen met de gsm-zender van de andere provider.

Het is dus altijd een opeenstapeling van velden. De som is belangrijk.

Steeds meer kom ik vooral bij kinderen stralingsbelasting tegen. Het wordt steeds belangrijker dat we dit serieus nemen. Als je als kind al aan straling wordt blootgesteld, is de kans dat je later minder sterk en gezond bent steeds groter.

Omdat de adviezen in dit boek voor iedereen voordeel op kunnen leveren, is het boek makkelijk leesbaar gehouden, zonder al te diep op technische details of meetwaarden in te gaan.

Hetgeen je zelf kunt doen in de woning is in een 4 stappenplan in dit boek beschreven.

Maar laten we eerst eens onze eigen woning onder de loep nemen…….

Ja, ik wil het eerste hoofdstuk lezen.
dit veld niet invullen s.v.p.